Fängsjön

I Vindpark Fängsjön planerar vi för upp till 120 vindkraftverk på en yta av 49 km2. Området ligger till största delen i Sollefteå kommun. Den östra delen ligger i Örnsköldsviks kommun.

Landskapet består av flacka skogsklädda höjder och vida
dalar med myrmark och sjöar. Tannflohöjden och Vitbergshöjden är de högsta höjderna.

Delar av Fängsjön är klassat som riksintresse för vindbruk.
Även Sollefteå kommun har pekat ut området som lämpligt för vindbruk.

Det finns goda förutsättningar för elnätanslutning.

 

Kommentarer inaktiverade.