Vi planerar för två vindparker

Våra två planerade vindparker ligger i skogsområden i Västernorrlands län. Här har skogsbruk bedrivits under lång tid. Vi bedömer att det blåser bra och det finns förutsättningar för nätanslutning.

Cirka en mil från projektområdena ligger byarna Näsåker, Resele, Forsmo och Myckelgensjö. I en radio på 5 kilometer från vindparkernas yttre gränser finns ett 40-tal året runt boende, men den största delen är fritidshus.

Vindparkerna omfattar maximalt 152 vindkraftverk och vi räknar med att kunna producera el motsvarande ca 1 300 GWh per år. Det motsvarar elkonsumtionen för mer än 65 000 eluppvärmda villor.

Vi ansöker enligt den så kallade ”Box-modellen”. Det innebär att vi söker tillstånd för ett projektområde, inte för exakta placeringar av vindkraftverk och vägar. I tillståndet kommer det att framgå vilka skyddsåtgärder som gäller för den slutliga placeringen av vindkraftverk och anläggning av vägar.

Kommentarer inaktiverade.