En omfattande process

Att etablera vindbruk är en omfattande process. Vi behöver noggrant undersöka och utreda hur våra planer kan minimera påverkan på människor och miljö.

Utifrån detta material kan vi ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som vi tillsammans med vår tillståndsansökan lämnar in till Länsstyrelsen i Västernorrland.

Så här ser vår tidplan ut just nu:

Sommaren 2011
Hösten 2011/Vintern 2012
Hösten 2012
2014
2015-2016
2017-2020
Natur- och fågelinventeringar
Samråd och utredningar
Tillståndsansökan lämnas in
Miljötillstånd
Byggstart
Vindparkerna tas i drift

Kommentarer inaktiverade.