Vindmätning pågår

Vindmätning är genomförd och analyser av vinddata pågår.

För att få veta hur mycket det blåser har vindmätning genomförts genom fyra tillfälliga 120 meters mätmaster som varit uppsatta inom projektområdena. Tre master inom vindpark Fängsjön och en i vindpark Storsjöhöjden.

Den vinddata mätmasterna levererat blir ett viktigt underlag för vindparkernas utformning och val av vindkraftverk.

Kommentarer inaktiverade.