Skuggor från vindkraftverk

Vid soligt väder uppkommer skuggor när vindkraftverkens rotorblad snurrar. Skuggeffekten avtar dock snabbt på längre avstånd. 1,5 km från vindkraftverket är skuggorna diffusa och de försvinner helt på 3 km avstånd.

Vindparkerna kommer att utformas så att den faktiska skuggeffekten inte överskrider Boverkets riktlinjer.

Vindkraftverken kommer dessutom att vara målade med matt färg för att minimera risken för reflexer.

Kommentarer inaktiverade.