Ljud från vindkraftverk

Vindkraftverk ger upphov till två slags ljud. Aerodynamiskt ljud och mekaniskt ljud.

Det aerodynamiska uppstår av rotorbladens rörelse genom luften. Ett lätt svischande ljud som liknar vindens eget.

Det mekaniska ljudet är det som uppkommer i maskinhuset, till exempel via generatorn och växellådan.

Ljuden från vindkraftverket minskar med ökande avstånd till vindkraftverket. Hur mycket det låter beror på den omgivande terrängen. Ljud hörs längre över öppna landskap och vatten, än i skog.

Vindparkerna kommer att utformas så att ljudnivåerna vid närliggande bostadshus/fritidshus inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärde om 40 dBA vid bostäder.

Här kan du se en film från forskningsprogrammet Vindval. Filmen berättar hur människor uppfattar ljud från vindkraftverk.

Kommentarer inaktiverade.