Markens förutsättningar avgör

Som en motvikt till vindkrafterna behöver verket förankras med ett fundament, antingen ett gravitationsfundament eller ett bergsfundament. Den metod man väljer beror på markens förutsättningar.

Ett gravitationsfundament är ett armerat betongfundament 2-3 meter under markytan. Ett bergsfundament förankras med bultar som fästs i berget.

Det kommer att genomföras geotekniska undersökningar för att se vilken metod som är lämpligast. Oavsett vilken typ av fundament vi väljer kommer anläggningen kräva stora mängder betong.

Kommentarer inaktiverade.