Från vindparken till stamnätet

Varje enskilt vindkraftverk kommer att ha sin egen transformatorstation som är kopplad till det interna elnätet inom vindparken.

Elledningen från det interna elnätet går sedan via en transformatorstation från vindparken och vidare till ett regionalt elnät för överföringen av el till stamnätet.

Elnätsbolaget E.ON Elnät utreder idag kraftledningar och anslutningsåtgärder för överföringen av elen från vindparkerna till stamnätstationen i Betåsen och Svenska Kraftnät arbetar med att utreda behoven av förnyelser i stamnätstationen.

Kommentarer inaktiverade.