När vind blir elenergi

Luften är i ständig rörelse genom att solens värme skapar temperatur- och tryckskillnader. Vindkraften utnyttjar luftens rörelseenergi och omvandlingen av vindens energi till el sker genom att kraft förs över från vindkraftverkens blad via en axel och en växellåda till en generator.

Vindens energi är proportionell mot vindhastigheten i kubik. Det vill säga om vindhastigheten fördubblas ökar effekten åtta gånger.

Vindkraft handlar mycket om teknik och hur den påverkar sin omgivning. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Kommentarer inaktiverade.