Vi förädlar skogens resurser

SCA Forest Products producerar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa, sågade trävaror och förnybar energi.

SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt arbetar med kostnadseffektiva transportlösningar.

Affärsenheten SCA Energy (en del av SCA Forest Products) utvecklar förnybar energi. Både genom att förädla skogens resurser och utveckla vindkraft. Förutom samarbetet med Fred.Olsen Renewebles finns pågående samarbeten med Statkraft och E.ON Wind.

Dessutom projekterar SCA Energy själva vindkraft, samt arrenderar ut mark till andra vindkraftprojektörer.

Kommentarer inaktiverade.