Skogar, myrar och sjöar

All energiproduktion innebär påverkan på vår miljö. När det gäller vindkraft handlar det mycket om en visuell påverkan. Vindkraftverken syns och de förändrar landskapsbilden.

För att vara så skonsamma mot den lokala naturen som möjligt genomför vi naturinventeringar av skogar och våtmarker i de aktuella områdena. Resultatet kommer att ligga till grund för hur vi planerar själva vindparkerna.

Där vindparkerna är planerade att etableras består landskapet av vidsträckta skogsområden, myrmarker och sjöar. Det är höjder och dalar om vartannat med ett stort antal mindre skogsbilvägar.

Idag används markerna mest för skogsbruk, rennäring och rekreation som jakt, fiske och bärplockning. Under byggperioden blir tillgängligheten begränsad. När vindparkerna är i drift kommer områdena återigen att vara möjliga att nyttja.

Kommentarer inaktiverade.