Arbetstillfällen och andelsägande

Att etablera vindkraft är en lokal satsning. Både under uppbyggnadsfasen och när vindparken är i drift skapas det arbetstillfällen. Främst då inom bygg och anläggning samt el- och vägunderhåll. Även servicesektorn märker av satsningen genom att kundunderlaget ökar.

Studier från vindparken i Havsnäs visar att det behövs ca 0,25 årsarbeten per vindkraftverk. FORSCA:s ambition är att om möjligt anlita lokala leverantörer och entreprenörer.

Vi ser positivt på att återföra medel till den lokala bygden. Vi är också positivt inställda till lokalt andelsägande i de vindkraftverk som uppförs.

Kommentarer inaktiverade.