Förnybar energi för framtiden

I vindkraftspropositionen som kom 2006 står det klart att vindkraft har stor betydelse när det handlar om att ställa om samhället till förnyelsebar energiproduktion.

För att lyckas behöver vi minska utsläppen och samtidigt minska beroendet av icke förnyelsebara energikällor som kol, olja och kärnkraft.

Idag är vindkraft ett bra alternativ.

Att satsa på vindbruk handlar om att satsa på en lokalt förankrad och långsiktigt hållbar näring som är baserad på produktion av el från vind. Och det är precis det som vi i FORSCA vill göra.

Läs mer om Energimyndighetens uppdrag inom vindkraft.
Läs mer om vindkraft på Naturvårdsverket.

Kommentarer inaktiverade.