Hitta det du söker

Här publicerar vi löpande de dokument och handlingar som rör samråds- och tillståndsprocessen. Observera att dokument som ligger nedanför rubriken Projektminskning bygger på den ursprungliga ansökan om 180 verk. I och med projektminskningen avser ansökan nu 152 verk och dessutom är ett område i öster av vindkraftparken Fängsjön borttaget.

Jämförande fotomontage
Grundtjärn (pdf-fil)

Projektminskning
Justering 2013-11-12 (pdf-fil)

Kompletteringar
Bilaga 1 (pdf-fil)
Bilaga 2 (pdf-fil)
Bilaga 3 (pdf-fil)
Bilaga 5 (pdf-fil)
Komplettering och yttrande  (pdf-fil)

Animeringar (mp4-filer) (Visar den ursprungliga ansökan på 180 verk)
Grundtjärn
Omsjö

Tillståndsansökan (Visar den ursprungliga ansökan på 180 verk)
Tillståndsansökan (pdf-fil)
MKB (pdf-fil)
Samrådsredogörelse (pdf-fil)

Delutredningar (Visar den ursprungliga ansökan på 180 verk)
Hamnar (pdf-fil)
Transportvägar (pdf-fil)
Interna transportvägar Fängsjön (pdf-fil)
Interna transportvagnar Storsjöhöjden (pdf-fil)
Täkter (pdf-fil)
Naturinventering skog (pdf-fil)
Naturinventering våtmark (pdf-fil)
Vattenutredning (pdf-fil)
Inventering av våtmarksfåglar (pdf-fil)
Tjäderinventering (pdf-fil)
Fågelinventering fiskgjusen (pdf-fil)
Skrivbordsutredning fladdermöss (pdf-fil)
Inventering av fladdermöss (pdf-fil)
Kulturhistorisk utredning (pdf-fil)
Rennäringsinventering (pdf-fil)
Ljudanalys (pdf-fil)
Skugganalys (pdf-fil)
Synlighetsanalys (pdf-fil)
Fotomontage  (pdf-fil)

Presentationer
Presentation vid informationsträff i Näsåker 2011-08-29 (pdf-fil)

Samråd
Samrådshandling Fängsjön och Storsjöhöjden 2011-11-15
(Lågupplöst pdf-fil 5MB)

Samrådshandling Fängsjön och Storsjöhöjden 2011-11-15
(Högupplöst pdf-fil 35MB)

Samrådsmöte Näsåker 2011-11-22

Samrådsmöte Näsåker 2011-11-22 / justerade minnesanteckningar (pdf-fil)

Samrådsmöte Byvattnet 2011-11-24

Samrådsmöte Byvattnet 2011-11-24 / justerade minnesanteckningar (pdf-fil)

Animering av hinderbelysning (wmv-filer)
Grundtjärn
Omsjö

Kommentarer inaktiverade.