Arkiv

2014-10-08 Ansökan om tillstånd för kraftledning till vindparkerna Fängsjön och Storsjöhöjden

FORSCA har i tidigt skede ställt frågan till E.ON Elnät om elanslutning av vindparkerna Fängsjön och Storsjöhöjden. E.ON Elnät har hänvisat möjlig anslutning till överliggande elnät via luftburen kraftledning för anslutning i Svenska Kraftnäts befintliga stamnätsstation i Betåsen. För att … Läs mer

Publicerat i Arkiv | Kommentering avstängd

2013-11-15 Vi minskar projektet

Efter kontakter med och synpunkter från berörda kommuner, föreningar och enskilda har Forsca AB beslutat att minska antalet verk och vindparkernas areal. Läs mer här (pdf-fil).

Publicerat i Arkiv | Kommentering avstängd

2013-05-08 Kompletteringarna finns nu tillgängliga i vårt dokumentarkiv.

Kompletteringarna finns nu tillgängliga i vårt dokumentarkiv.

Publicerat i Arkiv | Kommentering avstängd

2012-11-13 Animering av hinderbelysning

I vårt dokumentarkiv ligger nu två filer som visar på ett animerat sätt hur hinderbelysning kan komma att se ut i vindpark Fängsjön vid Grundsjön och Omsjön.

Publicerat i Arkiv | Kommentering avstängd

2012-11-01 Nu finns vår tillståndsansökan här.

Vår tillståndsansökan för vindpark Fängsjön och Storsjöhöjden är inlämnad till Länsstyrelsen i Västernorrland. I vårt dokumentarkiv kan du ta del av ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och tillhörande delutredningar.

Publicerat i Arkiv | Kommentering avstängd

12-06-08 Visning på medborgarkontoret avslutas

Den allmänna informationen om projektet på medborgarkontoret i Näsåker plockas ned under v 24.

Publicerat i Arkiv | Kommentering avstängd

12-03-25 Information på Näsåkers medborgarkontor

Vi har lagt ut allmän information om våra projekt på Sollefteå kommuns medborgarkontor i Näsåker. Där kan du bland annat ta del av allmän information, fotomontage, siktanalyser och bullerkarta. Medborgarkontoret är öppet måndag-fredag 8.00 – 16.00. Säkrast mellan 9.00 – 11.00 … Läs mer

Publicerat i Arkiv | Kommentering avstängd

11-11-01 Vi bjuder in till samråd.

Vi bjuder in till öppet samrådsmöte (enligt miljöbalken 6 kap. 4 §) om den planerade investeringen i två vindparker i Sollefteå och Örnsköldsviks kommun. Samrådsmötet kommer att behandla bland annat vindparkernas lokalisering, omfattning, utformning, resultat från inventeringar och utredningar, tillståndsprocessen … Läs mer

Publicerat i Arkiv | Kommentering avstängd

11-10-29 Våra mätmaster är på plats.

Tre mätmaster i Fängsjön och en på Storsjöhöjden är nu monterade. Mätmasterna är 120 meter höga och sattes på plats med hjälp av helikopter. De vinddata som kommer fram tjänar som planeringsunderlag för hur vi placerar vindkraftverken. – Vi vet … Läs mer

Publicerat i Arkiv | Kommentering avstängd