2012-11-01 Nu finns vår tillståndsansökan här.

Vår tillståndsansökan för vindpark Fängsjön och Storsjöhöjden är inlämnad till Länsstyrelsen i Västernorrland. I vårt dokumentarkiv kan du ta del av ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och tillhörande delutredningar.

Läs alla nyheter i vårt Arkiv.

Kommentarer inaktiverade.